Honda Cliq
Petrol
Rs 499 /24 Hr
Honda Dio
Petrol
Rs 590 /24 Hr
Honda Activa
Petrol
Rs 599 /24 Hr
Hero Karizma
Petrol
Rs 699 /24 Hr
Bajaj Pulsar 150
Petrol
Rs 760 /24 Hr
Harley Davidson
Petrol
Rs 3000 /24 Hr